Ката

КАТА с БО

КАТА с САЙ

КАТА с ТЭККО

КАТА с НУНТЯКУ

КАТА с ТУНФА

КАТА с ТИНБЭ І РОТИН

КАТА с КАМА