Tesshinkan Logo

       H O M E

       Contact

       YouTube-kanal

     pdf Tesshinkan Flyer  Tesshinkan Flyer


Stilens Sjef Stilens Sjef

10 Regler 10 Regler

Historie Historie

Stamtre Stamtre

Våpener Våpener

KATA KATA


DÔJÔ DÔJÔ

DAN List DAN-Listen

Terminer Terminer

Beretninger Beretninger

Om Prøvene Om Prøvene

competition rules competition rules


Nyheter Nyheter

news Download

okinawa guide okinawa guide

Shop Shop

Links Links

Impressum Impressum

disclaimer privacy policy

RYÛKYÛ   KOBUDÔ   TESSHINKAN   KATABÔ - KATA:
BÔ-NO-KIHON
SHÛSHI-NO-KUN (SHÔ)
SAKUGAWA-NO-KUN (SHÔ)
SHÛSHI-NO-KUN (DAI)
SAKUGAWA-NO-KUN (DAI)
SHIRATARU-NO-KUN
YONEGAWA (YUNIGA)-NO-KUN
CHOÛN-NO-KUN
CHIKIN (TSUKEN)-SUNAKAKE-NO-ÊKU
URASOE (URASHI)-NO-KUN
CHINEN-SHIKIYANAKA-NO-KUN
SUEYOSHI-NO-KUN


SAI - KATA:
CHIKIN (TSUKEN)-SHITAHAKU-NO-SAI
CHATAN-YARA-NO-SAI
HAMA-HIGA-NO-SAI
TAWATA-NO-SAI
KUGUSHIKU (KOJÔ)-NO-SAI


TEKKÔ - KATA:
MAEZATO-NO-TEKKÔ


NUNCHAKU - KATA:
MAEZATO-NO-NUNCHAKU
AKAMINE-NO-NUNCHAKU


TUNFÂ - KATA:
HAMA-HIGA-NO-TUNFÂ


TINBÊ - KATA:
KANEGAWA-NO-TINBÊ


KAMA - KATA:
KANEGAWA-NO-NICHÔ-GAMA