Tesshinkan Logo

       D o m u

       Contact

       Kanál na YouTube

     pdf Tesshinkan Flyer  Tesshinkan Flyer


nejvyšší predstavitel stylu nejvyšší predstavitel stylu

10 pravidel 10 pravidel

historie historie

vývojová řada vývojová řada

zbranè zbranè

KATA KATA


DÔJÔ DÔJÔ

Seznam nositelů DAN Seznam nositelů DAN

akce akce

reportáže ze seminářů a soutěží reportáže ze seminářů a soutěží

zkušební rád zkušební rád

Soutěžní pravidla Soutěžní pravidla


novinky novinky

news download

okinawa guide okinawa guide

obchod obchod

odkazy odkazy

upozornení upozornení

disclaimer privacy policy

RYÛKYÛ   KOBUDÔ   TESSHINKAN   KATABÔ - KATA:
BÔ-NO-KIHON
SHÛSHI-NO-KUN (SHÔ)
SAKUGAWA-NO-KUN (SHÔ)
SHÛSHI-NO-KUN (DAI)
SAKUGAWA-NO-KUN (DAI)
SHIRATARU-NO-KUN
YONEGAWA (YUNIGA)-NO-KUN
CHOÛN-NO-KUN
CHIKIN (TSUKEN)-SUNAKAKE-NO-ÊKU
URASOE (URASHI)-NO-KUN
CHINEN-SHIKIYANAKA-NO-KUN
SUEYOSHI-NO-KUN


SAI - KATA:
CHIKIN (TSUKEN)-SHITAHAKU-NO-SAI
CHATAN-YARA-NO-SAI
HAMA-HIGA-NO-SAI
TAWATA-NO-SAI
KUGUSHIKU (KOJÔ)-NO-SAI


TEKKÔ - KATA:
MAEZATO-NO-TEKKÔ


NUNCHAKU - KATA:
MAEZATO-NO-NUNCHAKU
AKAMINE-NO-NUNCHAKU


TUNFÂ - KATA:
HAMA-HIGA-NO-TUNFÂ


TINBÊ - KATA:
KANEGAWA-NO-TINBÊ


KAMA - KATA:
KANEGAWA-NO-NICHÔ-GAMA