Tesshinkan Logo

       D o m u

       Contact

       Kanál na YouTube

     pdf Tesshinkan Flyer  Tesshinkan Flyer


nejvyšší predstavitel stylu nejvyšší predstavitel stylu

10 pravidel 10 pravidel

historie historie

vývojová řada vývojová řada

zbranè zbranè

KATA KATA


DÔJÔ DÔJÔ

Seznam nositelů DAN Seznam nositelů DAN

akce akce

reportáže ze seminářů a soutěží reportáže ze seminářů a soutěží

zkušební rád zkušební rád

Soutěžní pravidla Soutěžní pravidla


novinky novinky

news download

okinawa guide okinawa guide

obchod obchod

odkazy odkazy

upozornení upozornení

disclaimer privacy policy

Osoba zodpovedná za kobudo-tesshinkan.eu

Webmaster kobudo-tesshinkan.eu
Frank Pelny
P.O. Box 100 402
D-99724 NORDHAUSEN (Germany)

Mail: info@kobudo-tesshinkan.eu

1. Obsah stránek
Autor si vyhrazuje právo pozbytí zodpovednosti za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky k náhrade škody zaprícinené informacemi, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou proto zamítnuty. Všechny nabídky jsou nezávazné. Jednotlivé cásti stránek nebo celá publikace zahrnující veškeré nabídky a informace mohou být rozšíreny nebo pozmeneny a cástecne nebo úplne smazány bez predchozího oznámení.

2. Doporucení a odkazy
Autor si vyhrazuje právo pozbýt odpovednosti i za obsah stránek, na které je na jeho stránkách uveden odkaz nebo doporucení, pokud si osobne není vedom nelegálnosti obsahu techto stránek, a pokud není schopen potenciálním zájemcum zabránit v prohlížení techto stránek. Jestliže komukoliv vznikne škoda v souvislosti s užíváním techto stránek, zodpovednou osobou se v tomto prípade stává autor príslušných stránek a nikoliv autor odkazu na ne. Navíc si autor vyhrazuje právo pozbytí odpovednosti za ruzné zápisy a vzkazy uverejnené na techto stránkách v diskusních fórech, návštevních knihách a seznamech adres.

3. Autorská práva
Zámerem autora nebylo na techto svých stránkách použití žádných informací, které jsou pod ochranou autorských práv a pokud se tak stalo, jsou zde uvedena autorská práva autoru príslušných statí. Veškerá práva na zverejnené informace jsou vyhrazena. Jakákoliv reprodukce obrázku, zvuku nebo textu v elektronické nebo tištené podobe je zakázána bez predchozího souhlasu autora.

4. Právní síla
Tento odkaz, ve kterém je zreknutí se zodpovednosti je považován za soucást internetové publikace ze které jste sem byli odkázáni. Pokud jednotlivé formulace nebo celé cásti textu nejsou legální nebo správné, obsah a platnost ostatních cástí zustávají touto skutecností nedotceny.